Co je vzestup?

(S použitím popisů a informací od Diany Cooper)

Vzestup je termín, o kterém se dnes píše a hovoří více, než kdy dříve. Vzestup je aktuální proces, kterým prochází naše planeta a vše, co se nachází na ní.

Vzestup znamená zvýšení vibrací "na úroveň světla". Protože každá myšlenka, slovo, emoce a činy jsou vibrace, a toto vše také vytváří naši auru. Vzestup znamená čištění našich myšlenek, emocí a výběr láskyplných činů pro nejvyšší dobro. Poté budeme žít v radosti a svobodě, protože zvyšování vibrací očišťuje. Podle zákona rezonance (vrána k vráně sedá) zvyšováním vibrací opouštíme a opouští nás staré věci, záležitosti i vztahy a nefunkční přátelství - vše, co s námi přestává rezonovat. Také vše negativní a destruktivní nás opouští. Naopak si začneme přitahovat více a více to kvalitnější, láskyplnější, hlubší, skutečnější.

Začínáme si uvědomovat, že svým myšlením a postojem srdce si sami vytváříme svoji realitu. S tím přichází postupné uvědomování a přebírání zodpovědnosti do svých rukou - myšlenky se nám zhmotňují, někdy poměrně rychle. Nebývají to ještě "zázraky na počkání", ale někdy je i větší záležitost a přání otázkou pouhých dní nebo hodin. Záleží na čistotě záměru v myšlení a na úrovni srdce. Vesmír nám již tento záměr zrcadlí (přitáhneme si odpovídající řešení). Pak je tedy důležité učit se myslet a přitahovat si pozitivní události a věci. Naučit se konstruktivním záměrům v přítomném čase, využívat pozitivní afirmace ("jsem každý den zdravější, vitálnější a přitahuji si do života hojnost a dostatek všeho dobrého") - a podobné. Pokud někdo stále myslí způsobem "hledám lepší práci", vesmír to odzrcadlí a uskuteční: dotyčný bude stále hledat lepší práci. Místo aby vysílal stav "jsem finančně zabezpečený a přichází mi hojnost všeho co potřebuji"...
Ale vraťme se k vzestupu.

Vzestup rozhodně není něco, čeho bychom se snad měli obávat. Naopak, tato cesta do Světla a Lásky má takový charakter, jako bychom se navraceli domů, do místa, kde to známe a kam se těšíme, protože to je naše útočiště, náš přístav jistoty i porozumění.

Starý svět je stále plnější nejistoty a porozumění už nenacházíme mnohdy ani u nejbližších, ani u partnera. Do jisté míry je to iluze. Každopádně i běžní lidé tuší a cítí, že se "něco děje". Staré hodnoty, které bývaly ctěny nade vše, přestávají mít svoji váhu a přichází novější pohledy, názory a nově se tvoří společenství a komunity přátel, kteří se neznali a kteří v sobě nachází obrovský potenciál i porozumění - na společné cestě vzestupu.


Ti, kteří žijí na čistě fyzické úrovni porozumění, ti, kteří věří pouze tomu, co vidí, slyší a cítí, prochází životem jako kdyby měli v autě na dálnici zařazenou trojku, což je ekvivalent 3D - nám známého tří - rozměrného světa. Z vyšší perspektivy svírají volant a děsí se toho, co se může stát. Žijí podle lidských pravidel, nadávají na jiné řidiče a viní je ze spousty věcí a bojí se změnit jízdní pruh, protože se bojí toho, co by se všechno mohlo stát. Často si myslí, že jejich pruh je ten jediný správný a všichni by v něm měli být.

Poté, co se více otevíráme životu a bezpodmínečné lásce, přeřadíme na čtverku, na 4D. Znamená to jet životem uvolněněji a více mu důvěřovat, cenění si jiných řidičů, respektování jejich způsobů jízdy a následování intuice. Víme, že cesta každého řidiče je pro každého jedinečnou a speciální misí. Poté, co přijmeme, že jsme v první řadě duše a jsme součástí jednoty, ovládneme svůj osud. Uvědomíme si, že jsme spolustvořiteli toho božského, což zahrnuje i jeho sílu a odpovědnost, přeřadíme na pětku, na 5D. Poté můžeme jet po cestě hladce a pomáhat ostatním řidičům na jejich cestě. Uvolníme nižší vůli a zasvětíme svou cestu vyššímu smyslu.

Poté, co se uvolníme a začneme si svou cestu opravdu užívat, otevřeme na autě střechu a necháme do auta vstoupit světlo. To je vzestup (ascension). Nikdo po nás nechce, abychom uletěli ze sedadla auta nebo odešli ze svého fyzického těla, od své rodiny. Je třeba zůstat sedět pevně na sedadle řidiče a být napojený na zdroj.V minulosti nebylo možné zvýšit svou frekvenci a současně žít ve fyzickém těle. Teď je to možné. Spousta lidí si vybírá zůstat na Zemi. Budete žít jako předtím, pouze budete svítit a vysílat vyšší vibrace. Pokud budete cítit radost, bezpodmínečnou lásku a jednotu s ostatními, vytvoříte své nebe na Zemi.

Vzestup (čištění) s sebou nese důsledky. Pokud ve 3D uděláme nějaký čin, jeho důsledky pocítíme po delší době, a proto je nejasná přímá souvislost mezi tímto činem a jeho důsledky. Poté, co začneme sobě a principům života více rozumět, uvidíme důsledky svých činů ihned (instant karma). Můžeme opustit kolo reinkarnací. Poté nemusíme měnit lidi ve svém okolí, ale sebe. Na druhé straně je jedno, jaké těžkosti nás v životě potkávají.

Je důležité, abychom naplňovali ve svém životě to, co jsme si naplánovali před narozením. Abychom mohli vzestoupit, potřebujeme naplnit úkol, který jsme si tady předsevzali splnit. Někteří lidé uvnitř ví, že dělají to, co si předsevzali na Zemi udělat. Někteří se potřebují v meditaci dostat ke svému otisku duše (blueprint). Pokud cítíte, že nejste na této cestě, je třeba udělat rozhodnutí, které vás na ni dovede. Někdy je třeba udělat velmi obtížné rozhodnutí.

Před několika lety jsem byla (Diana Cooper) plně na své cestě, ale uvědomila jsem si, že potřebuji udělat pár změn, a že nemůžu splnit svůj úkol do té doby, než změním několik podmínek. Poté, co jsem tyto změny udělala, mi bylo řečeno, že v mé auře nebylo rozvinuto několik barev, ty, které souvisí s děláním změn jednoduše a otázkou financí. Bylo navrhnuto, že mám využít každou příležitost, abych si během příštích dvou a tří let tyto barvy aury rozvinula, abych byla plně připravená na svou misi. Neřekla jsem si: "Pomoc. Jak se s tím vypořádám?" ale "Aha, je tu další příležitost se posílit, abych mohla plně dělat svou práci."

Často lidé říkají: "Vím, že nedělám to, co jsem sem přišel udělat, ale musím zůstat v práci, abych si něco ještě vydělal." nebo "Vím, že toto není ten správný vztah, ale myslím, že neumím být sám." Prošla jsem těmito strachy. Pokud věci odkládáme, zpomalujeme naši cestu. Někdy se zeptám: "Jak dlouho už jste zaseknutý na této lekci?" Často řeknou šest nebo deset životů!

Při vzestupu se vaše celé tělo změní ve světlo, i s oblečením. Poté se buď vrátíte do fyzického těla, abyste sloužili lidským bytostem na vyšší úrovni, nebo odejdete sloužit mimo fyzické tělo. V tomto období je na Zemi nebývalá příležitost k vzestupu. Pomáhají nám k tomu bytosti světla. Jedna esence cesty vzestupu je spolupráce. Několik vzestoupilo odděleně. Byli jsme požádáni držet za ruce naše blízké a jít dopředu. Můžete být velmi blízko vzestupu. Pokud chcete využít příležitosti spirituálního rozvoje duše, mějte v mysli záměr říkat, myslet a dělat vše z nejvyššího a nejčistšího motivu.

Objevte s námi krásu vzestupu, zvyšování svých vibrací, jsou k tomu různé postupy, ale ten jednoznačný, kterým tak jako tak bude každý procházet je: poznávání a konání bezpodmínečné lásky.

Dovolte si přijímat energie bezpodmínečné lásky včetně krásy léčivého čistého doteku, upřímného obejmutí, sdílení krásných energií, především s lidmi, kteří svými osobními vibracemi, láskou a pozitivním přístupem budou zvyšovat vaše vibrace, na cestě vašeho osobního vzestupu.

Existují způsoby, jak ten vlak brzdit, nebo z něho dokonce vyskočit - to je naše svobodná volba a cesta naší duše. Můžeme si ale také troufnout na tento vlak nasednout - pohodlně se usadit a respektovat připravené koleje a cestu vzestupu, která je láskyplně mnohem vyššími světelnými bytostmi pro nás připravena. Co uděláte vy?

Částečně převzato z knihy A new light on ascension od Diany Cooper, a doplněno.

>> Hlídejme a zvyšujme vibrace

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu