Kvantové léčení s poradenstvím
(navrací k původní zdravé matrici)

reiki.vbrne.info

Kvantové léčení umožňuje posuny a uzdravení i v našich vyšších úrovních (mentální, duchovní) a tyto posuny se následně manifestují v našem těle a ve fyzické realitě.
Kvantové léčení je neomezený systém, pracující s energií a vědomím.

Spontánní uzdravení, karmická čištění a hluboké vhledy do našich životů bývají součástí průběhu kvantového léčení, zatím co se opravují chyby a destrukce na všech úrovních.

Co je kvantové léčení?

Otevření možnosti působení, přestrukturování Vašeho kvantového pole nejen na úrovni hmotného těla, ale i na mentální, psychické úrovni. Lze to popsat jako otevření se léčivému Zdroji, který sám přenastaví nezdravé odchylky a potenciály do nejpřirozenější a nejzdravější konfigurace. Tím dochází komplexně, podle rozsahu souvislostí a příčinných řetězců rychle, až „kvantovým skokem“ k okamžité nápravě, a nebo pozvolnému uzdravování těla či situace.

Kvantové léčení funguje stejně efektivně na dálku, jako na blízko. Pro první léčení je vhodnější osobní setkání, během něhož Vám mohu lépe vysvětlit, jak celý proces funguje, zodpovědět všechny Vaše otázky a pomoci Vám toto léčení přijmout. Jakmile budete mít osobní zkušenost s tímto léčením, pak už pro Vás bude jednoduché jej přijmout na dálku, kdykoliv a kdekoliv ho budete potřebovat.

Co můžete očekávat od Kvantového léčení?

Správné očekávání je, že během tohoto léčení obdržíte to, co je pro Vás v daný moment nejvhodnější. Ne vždy to, co chceme, je pro nás skutečně to nejlepší. Proto, pokud přijdete s příliš jasným očekáváním toho co Vám má toto léčení dát, můžete být zklamáni.

Řekněme, že přijdete s bolestí ramene a budete tuto bolest stále cítit i po léčení (sezení), znamená to, že bylo léčení neúspěšné? Na první pohled ano, ale bolest ramene byla něčím způsobena (životním stylem, psychickými problémy, mnohem častěji však kombinací obou). Běžná medicína se zaměřuje na potlačování symptomů a Váš lékař Vám s největší pravděpodobností předepsal mast nebo léky proti bolesti. Kvantové léčení však jde až k příčinám našich problémů a tak si během pár následujících dní či týdnů po léčbě můžete uvědomit, že došlo ve Vašem životě k drobným změnám, které však způsobily, že už Vás rameno nebolí.

Často stačí k odstranění problému jedno sezení. Možná znáte pojem spontánní uzdravení. To je hodně trefné označení pro to, k čemu dochází při kvantovém léčení: Je dán prostor k návratu stavu - do naší nejpřirozenější základní harmonické zdravé podoby. Současná věda ani medicína pro to nemá žádné vysvětlení a může pouze konstatovat, že k němu opravdu dochází. V průběhu Kvantového léčení dochází ke spontánnímu uzdravení poměrně často, mnoho z nás už si se svým zdravotním problémem hodně vytrpělo a prošlo si již životními lekcemi, které tato zkouška přináší a jsou připraveni přijmout plné uzdravení během sezení.

Kvantové léčení ví, co je pro Vás důležité, uvede Vás do rovnováhy, zvýší hladinu Vaší energie a pomůže Vám odhalit příčiny Vašich problémů a odstranit je. Neboli: systém dostane výraznou příležitost k ideální samo-opravě struktur a životní základní matrice do ideálního stavu. Terapeut zprostředkovává přirozený potenciál a možnost, aby k němu mohlo dojít. Tím, že se přeladí do „nulového“ prázdného stavu, kdy může docházet i ke „kvantovému skoku“, zásadní změně, přenastavení problematického stavu, situace, kvantové struktury.
Během jednoho sezení "otevřeme" nebo "nastartujeme" kvantové pole mnohokrát, a pokaždé zůstane proces sám ještě pokračovat celé hodiny, běžně i další 2-3 dny. Jde tedy o velmi intenzivní a komplexní proces.

Zůstáváte důležitou součástí procesu Vašeho uzdravení:

Dříve jste mohli přijít k léčiteli a požádat ho o odstranění konkrétního problému a on to udělal. Ve skutečnosti, zásah léčitele byl a nebo nebyl „shůry povolen“ a proveden. I z pohledu kvantové fyziky si však svoji realitu kompletně vytváří člověk sám, se všemi bolístkami, a nese za to i odpovědnost.

Vaše účast na procesu uzdravení je tedy vhodná:

Uvědomění, že to, co zažíváme, má hlubší souvislosti s naším myšlením a jednáním. Všichni jsme zodpovědní za naše vlastní zdraví. Jde tu tedy o určité přijetí zodpovědnosti, uvědomění, že to, co se mi děje, si nejspíše vytvářím (a něco se mi tím zrcadlí) a proto je třeba, vnitřně se otevřít možnosti komplexnější změny a pochopení, že bolest ramene si možná způsobuji nevhodným jednáním (na psychické, komunikační úrovni), a otevírám se tedy i důležitým změnám třeba v oblasti psychiky, jednání atd.

Jak probíhá léčení?

Nejdříve je vhodné pojmenovat problém, se kterým přicházíte. Označíme jeho intenzitu na pomyslné stupnici 1 – 10 a přestaneme na něj myslet. Pohodlně se posadíte nebo položíte, protože vlastní léčba trvá 20-30 minut. Je dobré si zajistit, aby jste během této doby nebyli nikým vyrušováni. Ruce si dáte volně podél těla, nebo položíte na tělo. Dejte si pozor, aby jste neměli ruce či nohy křížem. Mohlo by to omezit Vaši schopnost, přijímat léčení. Skřížené ruce a nohy podvědomě vyjadřují obranu a uzavření se a vy se přece chcete otevřít a přijímat. Zkoušeli jste někdy někoho obejmout se zkříženýma nohama a rukama? Srandovní představa, že? Tady je to stejné. Nakonec vyhodnotíme opět na pomyslné stupnici, o kolik vnímáte pokles intenzity problému, se kterým jste přišli.

Jak se připravit na sezení?

Ještě před vlastním léčením je vhodné, najít si trochu času o samotě a zamyslet nad svým životem a problémem, který Vás ke kvantovému léčení přivádí. Je dobré si uvědomit co očekáváte od této léčby a zeptat se sami sebe, zda jste připraveni přijmout to, co pro Vás má Vesmír přichystáno. Šperky, opasky ani drobné věci nejsou překážkou pro léčivé energie, proto je nemusíte sundávat. Pouze Vás požádám o odložení mobilního telefonu a vypnutí vyzvánění a vibrací, aby nedocházelo k rušení během sezení.

Budu něco cítit v průběhu léčení?

Stává se zcela výjimečně, že by klient necítil vůbec nic, ale i tehdy obdrží léčení, které pro něj bylo v daný moment nejvhodnější. Většinou dochází k jemným záškubům očních víček, prstů nebo až k nekoordinovaným záškubům končetin, vnímání tepla, nebo chladu v různých částech těla, kručení v břiše, vnímání vln energií proudících skrze tělo, rozpínání částí těla, zvláštní vůně, můžete vidět barvy, situace a někdy dojde ke smíchu (pláči). To vše bývá přirozenou součástí při působení kvantového léčení. Bude se odehrávat to, co je potřeba, vše je přirozenou součástí tohoto procesu a je to v pořádku přesně tak, jak to procítíte. Většinou provádím i uzemnění, aby byl klient skutečně ukotvený a mohly dobře odcházet nadbytečné nebo již nepotřebné energie, vzorce, a spolu s napojením na Zdroj se pročistil celkově průtok energií přes páteř a všechny čakry spolu s uvolněním bloků a získáním vitálních energií. Často mi přijde náhle informace, že je potřeba ještě podpořit určitý orgán nebo část těla a nebo nějaké téma nebo některou čakru, srovnat mozkové hemisféry atd., a tak je působení hodně komplexní. Nejlépe je, mít více času, ideálně 2 hodiny, aby se pořešilo hodně věcí a více do hloubky. To už záleží na Vás, jak využijete široké možnosti.

Jsou zde nějaká rizika?

Toto léčení je zcela bez rizik a vedlejších účinků. Na rozdíl od aktivních technik a působení energií Reiki a jiných, při kvantovém léčení terapeut aktivně nepůsobí a nic ze sebe nepředává, ale spíše ustoupí, podobně jako při Kraniu, "do pozadí", aby se otevřel široký potenciál možností – kvantové pole, při kterém samo přirozeně dochází k nápravě, přestrukturování, zharmonizování a opravě do základní nejvhodnější původní matrice života. Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje průběh léčby, je Vaše připravenost léčení přijmout, otevřít se upřímně možnosti nápravy. Toto je ovlivňováno Vaším vědomým souhlasem a souhlasem Vašeho Vyššího JÁ, které velice dobře ví, co je pro Vás v tento moment nejlepší.

Kolik sezení je potřeba absolvovat?

Většinou bývá jedno sezení v daný moment Vašeho života plně dostačující. Pokud však cítíte že jste z nějakého důvodu nepřijali vše, co pro Vás má Vesmír nachystáno a že i další návštěva Vám může být přínosem, pak je možné absolvovat i druhé a třetí sezení. Po třetím sezení se doporučuje pauza v délce několika týdnů až měsíců aby mohlo dojít k plné integraci obdržené léčby. O tomto rozhodujete pouze Vy. Doporučeno je jedno až tři sezení.

Nahrazuje Kvantové léčení návštěvu lékaře?

Rozhodně ne! Je potřeba si uvědomit, že terapeut Kvantového léčení je pouze zprostředkovatelem (kanálem) mezi Vámi a Vesmírem. Nemá přímý vliv na to, jaké léčení obdržíte a jaký efekt toto bude na Vás mít, ani za to není zodpovědný, protože nepůsobí konkrétním záměrem. Také není schopen provést lékařskou diagnostiku Vašeho stavu.

Výhodou Kvantového léčení je, že může být použito jako vždy vhodný doplněk jakékoliv běžné léčby. A pokud běžná léčba selhala, může se stát tou hlavní. I když pocítíte okamžité vyléčení Vašich problémů a zlepšení zdravotního stavu, je nezbytné potvrdit Vaše uzdravení s lékařem před tím, než se rozhodnete vysadit Vaši stávající léčbu.

Cena za poskytnutí kvantového léčení:

Je tu spíše otázka mého času a vyškolení a případně pronájmu prostor, co je třeba hradit. Proto nastavím tyto ceny pro kvantové léčení a působení:

Kratší kvantové léčení 20 min, možno i v parku na lavičce, v čajovně a jiných klidných místech: 150,-

Hodinové kvantové léčení: 300,- až 500,-

Hodinové kvantové léčení s použitím spec. křišťálů a jiných opravných struktur a přírodních a světelných matric: 500,- až 800,-

Cena se liší ještě dle využívání dalších technik, energetických léčivých kanálů, aktivací, protože většinou to není jenom o "přiložení rukou" ale vedu u toho docela intezivně vizualizace, dýchání, vnitřní práci s energiemi a jejich vnímáním... aby celé sezení bylo opravdu hodně intenzivní, tedy v rámci rozumnosti, vnitřního vedení...
Většinou u toho i učím několik podpůrných nebo ochranných technik, které pak můžete provádět a využívat dále sami.

Ptejte se a domluvme se:
mob.: 608 400 550 nejlépe prac.dny 9-19 hod.
Možná nejlépe mi prosím napište SMS kdy se mohu ozvat a já Vám pak zavolám nebo napíšu, až budu mít čas.

Jsem z Brna, a občas možno v Praze.


>> Reiki Usui

 

Copyright © 2015

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu