Předpovědi k 21.12.2012

Den 21. prosinec 2012 značí začátek dvacetiletého období přechodu či vzestupu, končícího v roce 2032 a potom má začít skutečný nový Zlatý věk. Plánovaná změna je tak veliká, že ani moudří v dávnověku nedokázali předpovědět, co se po tomto dnu stane.


Tak máme dnes už večer 23.12.2012 a mezi lidmi panuje určité uvolnění. K fyzické očistě Země zatím nedošlo. Však ani Mayové přímo nepředpovídali konec fyzického světa, ale konec určitého časového období. Je možné si oddechnout? Podle některých zdrojů nám hrozí 28.2.2013 střet s desátou planetou Nibiru, jejíž oběžná dráha s obrovským poloměrem přichází ze šikma, téměř kolmo k ostatním planetárním dráhám. Právě v onen den má velká temná planeta Nibiru prolétnout velmi těsně kolem naší Země, pokud tedy nedojde k sebemenší odchylce její dráhy a bude ve svém pohybu pokračovat naprosto přesně. Dostupné zprávy uvádí, že to potvrzují astronomové... ale to vše je stále na úrovni, že o tom všem čteme na internetu. Spíše z těch věcí rozhodně nemějme obavy, navíc mnozí senzibilové, kteří poměrně hodně dokáží mimosmyslově "vidět", žádnou větší kolizi nebo zemskou katastrofu v žádných bližších letech ani desetiletích nevidí. Podle některých má docházet v letech 2017 až snad 2021 k mnoha explozím jaderných elektráren až do té míry, že přestanou být jako zdroj energie používány a budou zapečetěny a likvidovány po celém světě... Více než těmto věcem se prosím věnujte PŘEDEVŠÍM SOBĚ - svému uzdravování, čištění, vzestupu, pracujte na svém vědomějším BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI atd.

MAYOVÉ nazývali 21. prosinec 2012 "dnem stvoření" a prorokovali, že dojde ke stimulaci genetické paměti našich minulých životů a toho, kým skutečně jsme, což mnohým urychlí proces vzestupu a osvícení. To vše může být z jiného pohledu spekulativní, protože proces vzestupu, i osvícení, lze nazývat určitou iluzí k níž není moudré se přehnaně upínat, konec konců i vše ostatní je z jiného pohledu iluze, třeba kolektivního vědomí - vyberte si...
Mayové také předpovídali, že planetární síla Kundalini pomůže aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy jsou generátory a transformátory univerzální životní energie (jakési obří orgonity).

INKOVÉ tvrdili, že před rokem 2013 bude asteroid aktivovat očistu Země.

AZTÉKOVÉ říkají, že současné Slunce neboli "období" světa je páté a označuje konec 26000 letého období.

Mnoho mudrců z národů PŮVODNÍCH AMERIČANŮ se ztotožňuje s tím, že v roce 2012 začne pátý svět.

HOPIOVÉ prohlašují, že rok 2012 je koncem období, kdy po pětadvaceti letech očisty nastane to, co sami vyjadřují výrazem "znovunabytí vědomí".

ČEROKÍOVÉ mají svůj vlastní kalendář, který končí rokem 2012. Předpokládají, že předchozí světy skončí kataklyzmaty.

SENEKOVÉ praví, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty.

MAOROVÉ mají tradici, která praví, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny.

AFRIČTÍ ŠAMANI také hovoří o roce 2012 a Zuluové mají legendu, že v roce 2012 nastane pohroma.

EGYPTSKÉ MÝTY naznačují, že konec roku 2012 zvěstuje planetární posun vědomí.

VELKÝ KALENDÁŘ PODLE PLEJÁD, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí dnem 21.12.2012.

TIBETSKÝ A ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ ukazují, že rok 2012 je koncem dlouhého cyklu.

HINDUISTÉ věří, že Kalki, pokládaný za Avatára a poslední inkarnaci Višnu, bude plně realizován do roku 2012.

VÉDY učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012.


Vizualizace na přivolání moudrých stařešinů

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.

2. Pokud můžete, zapalte si svíčku a pusťte klidnou relaxační hudbu.

3. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uvedli do relaxovaného pohodlného stavu.

4. Představte si, jak sedíte při západu slunce pod starým stromem.

5. Přivolejte si moudré stařešiny různých kultur. Při jejich příchodu jim vzdejte úctu.

6. Můžete se jich na něco zeptat nebo naslouchat jejich rozhovorům.

7. Prociťte energii jejich moudrosti a hluboké propojení s planetou.

8. Pamatujte si, že nelineární čas uplynul jakmile si všimnete, že slunce začíná druhého dne vycházet.

9. Poděkujte při odchodu stařešinům.

10. Otevřete oči s myšlenkou, že pro vás začíná něco nového.

>> 25 -leté období očisty

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu