Ra ~ Sheeba

Ra ~ Sheeba (vyslovujeme Ra - šíba) je v současnosti velmi mocnou součástí dosažitelné univerzální léčivé energie. Vibračně se nachází na vyšším pásmu než skupina všech systémů Rei - Ki.

Lidé dosáhli na úrovni kolektivních vibrací požadované úrovně a vír informací energie začal filtrovat. Naposledy to bylo v Egyptě, kdy jsme měli možnost přístupu k této úrovni, když konečně dosáhli tohoto stupně tehdejší “strážci”. Hlavní představitelé byli připraveni a jediný, který měl sílu toto předat lidem, byl faraón. Po smrti faraóna bylo vše ztraceno. Nyní se tito hlavní představitelé opět vrátili na “jeviště” a opět tuto energii získávají. Tentokrát je mnohými udržována a je hodnotnou podporou “Vzestupu Země”. Tentokrát by neměla být zneužita. K tomu nemůže dojít, protože to není jen jedna osoba nebo skupina, která odpovědně tuto energii udržuje. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, potom bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, kdy se spojila energie “Ra” s “Sheebou”.

“Sheeba” - sexuální, kreativní, radostný výraz LÁSKY, ženská “část” tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.

“Ra” - zdroj z centra Velkého centrálního Slunce.

“Sheeba” ukazuje cestu k “Ra”. Jen pomocí “Sheeby” dosáhneme na “Ra” a najdeme naši pravou stezku domů.

Léčení Ra ~ Sheeba pracuje přímo na čakrách. Mění naši DNA a elektromagnetická pole. Přitom nás učí spojit se plněji s LÁSKOU, ba dokonce - stát se láskou. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních.

Je snadné se této mocné, ale láskyplné energii otevřít a umožnit těmto vibracím nás léčit a měnit nás ve smyslu Vzestupu planety. I běžně vnímavý člověk bez větších bloků pociťuje působení této energie (teplo a rozšířené vnímání, zalití světlem) již při tomto čtení, protože se již vylaďuje na její všudypřítomný zdroj. Světelná láskyplná pomoc je nám k dispozici všude. Někdy bývá ale vhodnější a účinnější, pokud jsme unaveni, nebo nemocni, a nebo ještě nemáme s léčivými energiemi delší praxi a zkušenosti, využít pozemského prostředníka - pracovníka Světla zasvěceného na úrovni mistra, který zde na Zemi tvoří světelný kanál, a skrze něj si dovolit vysoké energie přijímat čistěji a v plnějším rozsahu.

Ochraňuj Světlo. Ukaž naše Světlo všem a dívej se, kdo Světlo pozná.

Kdo může být zasvěcen do energií Ra ~ Sheeba? Ti, kteří jsou Mistři učitelé Reiki, nebo Ti kteří mají vibrace podobné, jako Mistr v některé jiné léčebné modalitě. Intenzita a síla Ra~Sheeba energie je obrovská a jenom Ti, kteří mají Mistrovské vibrace ji mohou plně snést a pracovat s ní. Tato energie pozvedá Vaše vibrace, změní "barvy" Vaší duše a otevře cestu lásce, aby mohla proudit skrze Vaše bytí.

Při léčebné seanci dochází například k těmto jevům:

* zklidnění, uvolnění a vyrovnání emocionálního systému těla
* sjednocení mužství a ženství, příliv lásky a chuti, která bude přijímána
* denní údržba, zbavení se negativních energií, větší svoboda
* ochrana těla před disharmonickými vlivy
* aktivace lásky - působí symbol, který zabraňuje vniknout negativním energiím do systému, tak že může být řečeno pouze to, co je pozitivní
* širší pochopení sama sebe (prohloubení spojení těla a duše)
* na prozáření propojení všech čaker (obnova spojení center síly hluboko v nás a také s matkou Zemí)
* pročistí se cesty kudy prochází životní a léčivé energie
* otevření cesty k životu v lásce skrze pravdu
* obnovení rovnováhy mezi duchovními a materiálními věcmi

Dopřejte si hodinovou seanci v tichém prostředí, dbejte na dostatek tekutin i po celou dobu seance, ideální je čistá chladnější pramenitá voda ze studny případně z kohoutku. Nejméně dvě hodiny po seanci se nesprchujte ani nekoupejte, aby se energie a nové změny integrovaly do všech systémů. Jedná se o energeticky velmi luxusní terapii, ti citlivější, kdo okusili tuto seanci, vědí, co mám na mysli.

Zvláštní variantou u této i jiných energií může být vodní seance - koupel v bylinkové lázni (nebo lázni s bylinnou vonnou esencí) s předem energetizovanou a mistrem ošetřenou vodou příjemné teploty. Voda je přirozeným nosičem energetických informací a po mistrovském ošetření nebo zasvěcení vodní lázně do daných kvalit energií může mnohem intenzivněji působit komplexně na úplně celé tělo po celou dobu. V přítomnosti mistra, nebo jeho ošetřením vodní lázně, dochází k ponoření těla do vody jako do léčivého světla nesoucího ty konkrétní vibrace a opravné informace pro tělo.

Hodina takovéto vodní seance bude plně dostatečná pro maximální vibrační posun, harmonizaci těla a čaker a spuštění samoopravných procesů s dozvukem několika dalších dní. Vhodná je k tomu vířivá vana a nebo větší vana v soukromí.

>> Shamballa 1024

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu