Reiki Usui

Reiki je vesmírná životodárná energie. Reiki je láska.

Tento termín pochází z japonštiny a znamená spojení vesmírné energie (rei) a vlastní životní energie (ki).

Dnes se už dá říkat "stará dobrá Reiki". Jde o jeden z prvních léčivých systémů nebo typu energie, která se ještě před přelomem tisíciletí začala hojně používat s dobrým efektem. A stále dodnes hezky pracuje. Akorát, že během dlouhých posledních let přišly novější a intenzivnější léčebné systémy, jako Šamballa a tam stačí působit na konkrétní místo minutku - dvě a udělá se stejná nebo lepší práce, než čtvrt hodiny působení klasickou Reiki. A tak dnes dostává stará dobrá Reiki někdy přezdívku "slabý čaj". Navíc, u staré dobré Reiki bylo potřeba se rozhodovat, kam poslat energii do minulosti, k počátku problému který se řeší a léčí. U některých novějších systémů, např. Šambally se nic takového neřeší, protože jde o 5-D systém, nadčasový, který řeší zrovna celou časovou osu léčeného problému. A tak, pokud budeme společně řešit nějaká témata a snažit se je léčit, nejspíše rádi využijeme efektivnější novější způsoby, možná nejlépe Kvantové léčení.

Nicméně, seznamme se s historií Reiki:

Reiki Usui (Dr. Mikao Usui - zakladatel) je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda a je první z celé následující řady odvětví Reiki, nebo ještě vyšších systémů frekvenčně sousedících s touto základní Reiki. Když jednou otevře Mistr Reiki člověka průtoku této energie, REIKI bude rukama proudit přirozeně a člověk si tuto schopnost udrží (zůstane mu) po celý svůj život.

Léčitel zprostředkovává vesmírnou energii. To znamená, že léčivou sílu nevytváří sám, ale představuje pouze jakýsi kanál pro energii z vesmíru a tu předává dál. U příjemce potom reiki sama proudí tam, kde je jí třeba (např. do bolavého kloubu, na únavu apod.) Důležité je, že energii od nikoho neodebíráte, ani ji nečerpáte z vlastních zásob.

Řada nemocí je zapříčiněna tím, že energie v těle je v nerovnováze. Díky Reiki se hladina energie v těle navyšuje a harmonizuje. Tím se zvyšuje potenciál těla k uzdravení. Konkrétně to probíhá v přímém kontaktu přikládáním rukou, případně i dálkově. Při léčbě reiki se neurčuje, jakou nemocí pacient trpí, protože energie samy přirozeně doplňují deficit a nerovnováhu tak, jak je potřeba a nejlépe vhodné, aby mohl nastat zdravý harmonický stav. Když je energie v těle v rovnováze, zlepšuje se naše schopnost obrany proti nemocem, organismus se zbavuje škodlivých toxických látek. Pomocí energie Reiki, a vyšších, se odstraňují fyzické a psychické bloky, obnovuje se tok životní energie a nastartují se tak léčebné procesy. Tělo pacienta si bere jen tolik energie, kolik potřebuje. Samotnou čistou energií Reiki nelze ublížit, nelze předávkovat a je láskyplná.

Terapie REIKI (léčení rukama i na dálku) vede k hlubokému uvolnění, odstraňuje z těla toxiny, přivádí do těla životadárnou sílu, posiluje obranyschopnost organismu, reguluje funkce orgánů a probouzí přirozené samoléčivé schopnosti organismu. Nenahrazuje lékařskou péči, ale znatelně urychluje průběh léčby akutních i chronických onemocnění a doléčování po operacích a úrazech. Užíváním individuálně určených bylin, vitamínů a minerálů pak často dochází k podstatnému zlepšení objektivních výsledků nálezů i k zlepšení subjektivního stavu.

Ošetření a energetizace organismu pomocí REIKI je nenásilná metoda hluboké relaxace, kdy dochází k samouzdravovacím procesům vedoucím nejen k odstranění stresu a jeho následků, ale často v určité míře i k vyléčení nemocí; pokud nedojde přímo k odstranění některých příznaků nemoci, tak alespoň k jejich zmírnění. Vesmírná energie REIKI není vázána na žádnou víru ani přesvědčení; stačí důvěra klienta, který se chce nechat léčit a zregenerovat svůj organismus.

Terapeut na klienta přikládá ruce, kterými proudí ozdravná a uvolňující energie. Po působení REIKI se člověk cítí jako znovuzrozený, neboť v jeho těle dojde k nenásilnému uvolnění energetických bloků. Po působení terapie REIKI se doporučuje 24 hodin nekoupat (netýká se základní hygieny), aby se přijatá energie mohla vstřebat do organismu. Uvolnění bloků někdy také provázejí pocity smutku a případně i pláče, které však mají očišťující charakter. Je to láskyplná energie, která k nám proudí z vesmíru přímo od Stvořitele.

Pět principů Reiki

Právě dnes se nerozčiluj
Právě dnes si nedělej starosti
Cti své rodiče, učitele a starší
Na své živobytí si vydělávej čestně
Buď vděčný všemu, co je, a laskavý ke všemu živému

Aktuálně:

Klasická Usuiho Reiki stále působí pěkně, ale s přicházejícími roky Vzestupu a zvyšování frekvencí se již často jeví jako nedostatečná s ohledem na současné potřeby a úroveň lidstva i planety. A to platí i o některých následných formách Reiki. Je to, jako by jste pili slabý čaj. Sám o sobě je chutný, ale v malé intenzitě je jeho působení jen slabé. Proč tomu tak je?

Uvědomte si původ Reiki. Jsou to dlouhé desítky let. Ve své době byla tato energie adekvátní potřebám živých organismů. Snad ještě po roce 2000. Postupně se však odkrývaly či přicházely k dispozici energie nové (z našeho pozemského pohledu), mnohem intenzivnější a dokonce schopné pracovat v celé časové linii problému na úrovni 5D (třeba systém Šamballa). Je to, jako byste chtěli zašroubovat křížový šroubek nějakým obyčejným šroubovákem. Jde to sice taky, ale je to velmi těžkopádné. Nebo chtít vytvořit pěknou prezentaci na starém psacím stroji. To snad ani nejde, stejně jako původní Usuiho Reiki dnes nedosahne na mnohé nové prožívané roviny a vznikající bloky a potíže.

Doba tolik pokročila, že se již dokonce běžně nabízí zasvěcení rovnou do stupňů systému Šamballa, zatímco dříve do nich mohl být zasvěcen až Reiki - mistr. Bylo to, jako dát k používání prvňáčkovi složitou encyklopedii, aby se v ní učil číst. Dnes však přichází takový potenciál, že lidé zvládají léčení i zasvěcení přímo do 5ti dimenzionálního léčení :-)

A tak se možná vyhněte původním některým zkostnatělým Reiki - mistrům, kteří se svým systémem již v dnešní době moc práce neudělají, pokud jej stále a stále používají jako výhradně jediný. Jestliže se však zasvětili do vyšších systémů, potom i jejich působení energiemi klasické Usuiho Reiki bude mít nevyhnutelně vyšší vibrační esenci.

Proto také ponechávám starou "dobrou" Usuiho Reiki na mých stránkách i v repertoáru :-)

>> Kundalini Reiki

 

Copyright © 2012

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu