Rok 2012

Co se stane v roce 2012? Pokud budeme připraveni, prý nastane postupné ikdyž zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. Co se bude dít, záleží na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak tyto energie přijmou.

Obrovské množství lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Je možné, že tyto duše, které ještě nejsou připraveny, si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že zde mohli být. Stále ještě ale mnozí, kteří vnímají přicházející (nejen klimatické) změny, procitnou a otevřou se mymosmyslovým prožitkům. Někteří začnou vidět nebo slyšet duchy, anděly, víly a jiné jemnohmotné bytosti.

Veliké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude Světlem povzneseno do dimenze čtvrté. Když se Vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat a ctít jiné kultury a zvířata. Také začnou vzpomínat na své minulé životy a uvědomovat si, kdo skutečně jsou. Uvědomí si mnohem vyšší či hlubší hodnoty, souvislosti, a to samo bude léčit současné bolístky na duši, protože nové poznání ve Světle a Lásce vyléčí všechno staré trápení. Procítí se jednota se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidmi a všichni začnou pracovat pro společné blaho.

Mnozí z těch, kdo již nyní žijí ve čtvrté dimenzi, se přesunou do páté, kde začnou pracovat pro světový mír, spravedlnost a veškeré druhy humanitárních projektů.

Většina z těch, kteří již žili v páté dimenzi, se povznese - ve svých aurách povznesou přítomnost Zdroje "Já Jsem". Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzických tělech, aby mohli držet světlo pro všechny. Někteří se rozhodnou odejít a pomáhat z druhé strany.

>> Dvanáct čaker vzestupu

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu