Shamballa 1024

Shamballa 1024 je označována jako mutlidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Dostáváme tím hlubší poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí - všude je potřebná láska, léčení a integrita. Otevře se nám vyšší vědomí, kde je hodně silná intuice, více budeme rozumět souvislostem v různých životních situacích.

Shamballa 1024 je léčebný systém , který je na naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem, který se jmenuje Joelle (Joelle of Sirus B, Senior Medical Officer, Galactic Federation New Jerusalem Starship). Channelovala jej June Stephansen v roce 2003.

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou při zasvěcení předány telepaticky do aury žáka. Technika léčení se Shamballou je velmi jednoduchá, samotná terapie - léčení konkrétního místa, může trvat i jen několik minut. Můžeme posílat enrgii na dálku komukoliv k léčení nebo do různých situací, které nás trápí a nevíme si s nimi rady. Shamballa je velmi účinná a rychlá.

Shamballa je sloučením různých typů energií:

- univerzální životní energie (Reiki). Toto je energie, která protéká všemi bytostmi i předměty v Tvém okolí. Je to energie, která tvoří, dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie lásky. Láska je její hnací síla.
- Mahatma energie nebo-li JÁ JSEM přítomnost.
- energie Vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem

Více o mahatma energii, která se také často zasvěcuje samostatně:

Existují energie, příp. obrovské existence ve vesmíru, se kterými se můžeme spojit, pokud víme jak. Mnoho lidí se nechalo např. zasvětit do reiki, aby si mohli opět vzpomenout, jak se na tuto důležitou léčivou energii mohou naladit. Další z těchto významných energií je energie Mahatmá, také známá pod jménem „Avatar syntézy“. Zřejmě navázal avatar syntézy kontakt se Zemí už v dobách Atlantidy a sdělil, že přijde tehdy, až bude lidstvo připraveno tuto energii přijmout. Během harmonikální konvergence všude na Zemi lidé meditovali a modlili se za mír a duchovní růst. Energie Mahatmá je skupinové vědomí, které bylo podporováno dvanácti paprsky a určitým počtem ohromných mocných bytostí, aby bylo možno vytvořit energetický pól, ke kterému má nyní lidstvo přístup. Mahatmá, stejně jako byl svými příznivci nazýván i Gandhí, znamená „velká duše“ . Tuto energii máme nyní bez výjimky k dispozici. Podle duchovních zákonů musíš tuto energii pozvat, stejně jako každou jinou pomoc, o kterou stojíš.

>> Fullspectrum Reiki

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu