Hlídejte a zvyšujte své vibrace...

Kineziologický test

Nejenom kvůli svému vzestupu, ale také kvůli svému zdraví a hojnosti osobní vitální energie je dobré umět si vyhodnotit, co nám energii "přidává", co je pro nás zdravé, vitální a vhodné, a co nám naopak životní energii ubírá a oslabuje nás.

Jak zjistit dobrá a špatná místa - test svalů

Každý člověk má své oblíbené místo. Na pohovce v obývacím pokoji, pod pergolou na zahradě, u krbu nebo třeba u dvou velkých dubů v lese. Existuje také opak: stůl v restauraci, kam si nikdo nechce jít sednout, místa v kanceláři kde se člověk špatně soustředí, nebo les, který vůbec neláká k procházce.

Proč je tomu tak? Proč se člověk cítí někde velmi dobře a někde je mu nepříjemně? Souvisí to především s kvalitou a množstvím přítomné energie v prostoru.

Oblíbeným a rychlým testem vyzařování a působení energií je test svalů.

Jak na to?

Pravou rukou se chytíme testovaného stromu, levou ruku natahneme vlevo. Druhý člověk se nám po napočítání do tří pokusí dvěma prsty levou ruku sklopit - tlačit dolů a my se budeme snažit mu vzdorovat zatím co pravá ruka se drží stromu. Pamatujeme si svoji sílu v levé ruce. Potom se chytíme třeba plotu, nebo ničeho a opět opakujeme testování a snahu vzdorovat levou rukou. Zjistíme nejspíše, že strom nám skrze pravou ruku poskytoval energii - sílu, a tak se nám dařilo vzdorovat lépe, než když jsme strom nedrželi.

Tímto testováním lze také vyhodnotit - ukázat si, jakou povahu energie mají například zářiče jako křesťanský kříž (velice oslabuje protože rozděluje energie), mobil (velmi oslabuje byť jej jen držíme a nevoláme), nebo symboly namalované na papír - ten pak zmačkáme, uchopíme a rozdíly jsou také velmi jasně znát (např. napsané číslo 666 velmi oslabuje, byť je papír pak zmuchlaný do ruky); lze zkoušet energii kamenů, vyhodnocovat jejich nabíjení atd. Svalovým testem vlastně vyhodnocujeme, kolik mají předměty životní (život podporující) energie.

Jak to funguje?

Lidským tělem procházejí meridiány, jimiž proudí životní energie. Každý meridián souvisí s některým svalem a orgánem v těle. V ruce máme čakru, jež lze přirovnat k velkému a velice složitému akupunkturnímu bodu. Je spojena s meridiány v těle a jeden z nich prochází svalem na rameni,který se stará o to, abychom mohli paži zvedat a napínat. Sval je silný, pokud meridiánem proudí hodně životní energie a slabý, pokud proudí málo životní energie. Některé předměty nám životní energie dodávají a některé ubírají. Svalovým testem to vyhodnotíte snadno a správně.

Vyhodnotit také můžeme vibrační úroveň místa, předmětu, člověka, domu, místnosti. Většinou se k tomu využívají tzv. Bovisovy jednotky. Pomocí intuice a nebo zpočátku pomocí kyvadla a virgule můžeme snadno vyhodnotit a zjistit, kolik daná věc vibruje.

Práce s kyvadlem:

Práce s kyvadlem je jednoduchá, jenom musíme přijmout, jak se pohybuje. Nejlépe v duchovně vyšším stavu, bez myšlenky, jak by se mělo pohybovat nebo jaký výsledek bych očekával, čili bez hodnocení našeho vědomí. (Já přepnu v krátkosti do Alfy a položím si otázku.) Otázky klademe tak aby kyvadlo mohlo reagovat ano/ne, nebo kroužit jako nerozhodné. Na odečítání hodnoty, čísla, použijeme mentální a nebo fyzickou stupnici, nejlépe půlkruh rozdělený na 1 - 10 neboli 0 - 100% a podle úhlu kývání přečteme odpovídající úhel. Pokud používáme virguli - pružinu, buďto počítáme v duchu a sledujeme potvrzující pohyb u konkrétního čísla a nebo dokážeme odhadnout míru sklonu v souvislosti s odpovídající hodnotou; je potřeba si toto vše natrénovat, většinou to nejde hned ale třeba během týdnů zkoušení a člověk je docela sběhlý až po mnoha měsících praxe. Nelze tu dávat přesný návod protože neexistuje, každý jsme individuální a také tyto nástroje nám fungují rozdílně. Kdo by měl zájem, mohu vysvětlit a naučit osobně, i v terénu (určování zón, vody a čehokoliv).

Práce s virgulí:

Práce s virgulí je trochu jiná technicky. Virgule - pružina - se drží jinak než kyvadlo. Výhoda: S pružinou můžete měřit cokoli i za pohybu, za chůze nebo jízdě automobilem (ne při řízení), protože ji držíte v obou rukách. Můžete tak pohotově vnímat rozdílné reakce při chůzi a není třeba se neustále zastavovat jako v případě kyvadla, které potřebuje klid na neovlivňované kývání. S virgulí se více učíme pracovat mentálně a s vizualizací. Můžeme určit cokoliv a ptát se na cokoli, co vidíme očima nebo v mysli. Důležitá je tu otázka koncentrace, a přitom vypnutí veškeré logiky. Zacílíme tedy dotaz (kolik vibruje tento dům, toto místo, tento člověk) a v duchu odpočítáváme od řekněme čtyř tisíc (níž to snad nebude), takže pět, šest, sedm.. a vnímáme, u kterého čísla (počtu tisíc) virgule potvrdí reakci. Pak můžeme použít kontrolní metodu tak, že počítáme dál a virgule nám již odchází z potvrzení pryč protože dům má 7 tisíc, když počítáme dále "8, 9..." tak virgule již nepotvrzuje takovou hodnotu. Znovu se tedy v počítání vracíme zpět, níže, "9, 8, 7..." a opět by nám virgule měla potvrdit u těch 7 tisíc, v tomto případě (příkladu). Můžeme ještě upřesnit a vycítit, zda přesně 7 tisíc a nebo spíše 7,5, zatímco 8 již určitě ne, atd. Je to především otázka delší praxe, tyto reakce vnímat a pohotově dokázat měřit a určovat cokoli.

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

Pro srovnání:

1000 jednotek bovisů odpovídá 1 nm (nanometru) běžné vlnové délky, udává však více.

1000 jednotek je smrtelně nízká hodnota

2000 - 4000 jednotek najdeme na negativním křížení patogenních zón, také hodnota rakoviny.

4500 - 5000 jednotek má negativní, unavený či nemocný a vysílený člověk, znečištěný dům.

6000 - 6500 jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka - neutrální hodnota.

7000 - 8000 je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.

8000 - 12000 vibrují orgonity, čímž čistí patogenní a psychosomatické zóny ve svém okolí.

10 000 jednotek je měřeno u Diamantové vody a míst a lidí kteří ji často užívají.

11 000 a více jednotek mají místa označována jako léčivá; místa síly, kde stojí menhir atd.

13 000 měl prý léčitel Kristus

13 500 jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině.

14 000 jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech.

18 000 jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity.

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 - 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí. Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru.

1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

Dnešní člověk, byť zavalený informatikou, dozrál k tomu, aby poznal existenci nehmatatelného. Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislosti, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv.

Místo vykazující hodnotu nižší než 6500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni.

Na průsečíku Hartmanovy patogenní mřížky například spadne hodnota na 2000 jednotek, což je úroveň bující rakoviny. Taková místa je třeba energeticky vyhodnotit, vyčistit a pozvednout například pomocí kladných zářičů, orgonitů (poradím).

Věděli jste, že náš Měsíc, obíhající kolem Země, je nízkovibrační rezonátor v dočasné moci reptiliánů? To sice zavání silně konspirací, ale schválně si vytestujte kolik vibruje a jakou hodnotu nyní Měsíc vysílá na Zemi! Opakovaně mi vychází pouhé 4000 Bovisů. Možná proto je spojován úplněk s nespavostí a poblouzněním - negativně na nás působí snižováním vibrací. V pověstech je také jmenován jako černá hvězda, sledujte souvislosti.

Větší část lidstva se vibračně nachází mezi 4500 až 5500 jednotkami, což je alarmující. Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme. Optimálně alespoň na 7000 Bovisů.

- Pozor tedy na předměty, místa, lidi a situace, které nám snižují energii nebo vibrace...

- Pozor na křesťanské kříže a zvyky!

Lidé mají zejména na vesnicích (vzestupu a zdraví NEVHODNÝ) zvyk, mít doma pověšený křesťanský kříž. Často je provází zdravotní potíže a především únava a nedostatek energie. Když si osobně vyzkouší svalovým testem, jak jim takové zářiče ubírají životní energie, jsou překvapeni, protože by nečekali, že křesťanský kříž jim okamžitě odebere (stejně jako mobil) tolik síly z ruky a těla. Následně se křížů a některých svatých sošek a obrazů rádi a rychle zbavují. Potom záhy zjišťují, že se nejen lépe vyspí, mají více energie a vitality, ale také se například začne lépe dařit pokojovým rostlinám, kterým se samozřejmě v blízkosti destruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo, protože kříž bránil toku životní energie. Hledisek a souvislostí je tu více - uvědomte si, kolik a jakých lidí má tento symbol doma pověšeno! Tento kolektivní symbol rezonančně spojuje toto množství lidí a jejich úrovně nebo charakter, protože křížem i těmi lidmi je aktivováno příslušné morfické pole včetně ponuré historie.

Podobnou slabost cítíme v kostelech - záměrem tu bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo - ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar - tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie! Na rozdíl od věřících oveček, těm je snížena životní energie směrem do destrukce. Pánové pak pokračovali směrem na pivo - rychle zase energii doplnit a ženy se shlukovaly ke klevetám a pokračování negativních nízkých energií a pak na sluníčko do pole - zase si energii doplnit.

Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie - tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení - přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Zapojte selský rozum a uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje.

Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu v srdci a neumístili si nikde fotku nebo sošku ukazující a vyjadřující okamžik jeho smrti, s bolestmi a krví po zatlučených hřebech. Vytestujte si to sami svalovým testem.

Stejně nevhodné jsou rituály "přijímání těla páně a krve páně" - energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to "v pořádku", máte to i s posvěcením - koho?

Mějte tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na zemi skutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavte; pokud budete podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžete udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru.

Pro zajímavost a své uzdravení si také vyzkoušejte, jak vyzařují různé "svaté" obrázky, podobizny, sošky včetně Panny Marie a dalších. Možná budete překvapeni.

Církev záměrně svými stavbami špuntovala životodárné akupunkturní body a meridiány Země, jimiž má naopak volně proudit silná životní energie pro každého. Dílo dovršili ještě použitím energie rozdělujících křížů vchodem kostela počínaje a jeho střechou konče.

Kdo by chtěl jít do detailu, zamyslí se nad stínem mnohých svátků a zvyků jako jsou vánoce. Datum vánoc stanovila církev. Podle datování se Kristus narodil již v říjnu. Vánoční zvyky jsou udržovány kvůli podstatnému zvýšení prodeje a určitému pozlátku. Důsledkem a ovocem je opět ovládání oveček a široké veřejnosti nejen k tomu aby hodně utratili, ale aby svoji "lásku" a obdarovávání někoho soustředili k určitému datu, zatím co správné je dávat dárky a dělat radost a prokazovat lásku ze srdce kdykoli takovou věc chceme vyjádřit a druhého potěšit.

Všímejte si tedy, co snižuje, rozděluje vaše energie a držte se toho, co je zvyšuje a spojuje v Celek...

Nosíte Atlantský prsten?
Křížek na krku?
Egyptský kříž anch?
Keltský kříž?
Pentagram?

Visí vám doma křesťanský kříž, krucifix? "Svaté obrázky"?

Používáte symbol pyramidy jako model nebo tretku nebo zářič?
Nebo jiné harmonizátory s určitým známým symbolem?
Používáte k "čištění" tibetské vadžra dorje? Tibetské mísy?

Pracujete úpěnlivě se symboly Reiki a jiných "léčivých" systémů?

POZOR!!!

Pokud jakkoli užíváte, máte na těle, šatech, v blízkosti nebo mysli tyto všeobecně známé a používané symboly a tvarové zářiče, dochází k závažné skutečnosti:

Rezonujete s kolektivním vědomím všech ostatních, kteří takový symbol užívají! A napojujete se na ně.

Přebíráte energie a úroveň všech, kteří tyto symboly a zářiče také nosí a používají!

Vzhledem k ne zrovna ideální energetické, mentální a vibrační úrovni běžných lidí je používání a nošení takových "kolektivních" symbolů a zářičů nebezpečné.

Většina léčitelů i té nejlepší vůle - sotva přežívá, hmotně i zdravotně. Proč?

Přebírají špatná přesvědčení, nízké vibrace a destruktivní programy druhých!

Ten, kdo chce pozvedat své osobní duchovní kvality a vibrace, dá si na to pozor. Proč? Aby si tímto způsobem zbytečně nesnižoval vibrace a nenatahoval a nepřebíral nevhodné programy a energie druhých lidí.

(velmi nevhodné a nebezpečné jsou např. terapie jako rodinné konstelace!!!)

Prsten blokuje tok energie, řetízky také. Křesťanský kříž také - vyzkoušejte si to sami svalovým testem.

Symboly - zjistěte si důkladně, co ty vaše symboly vlastně připomínají, kde vznikly, jaký je jejich původ a smysl, co mají přinášet a jak se s nimi skutečně cítíte.

Pozor na dary od druhých, na již použité předměty, bazary, antikvariáty! Pozor na filmy, mediální pořady a články, nosiče a především zprávy.

Dávejte si pozor, a vybírejte si moudře, na čem a s čím a s kým rezonujete!

Týká se i všech společných a veřejných akcí byť sebelepšího záměru:

Chodíte na jógu? Společné meditace?
Zde všude přebíráte do svého pole energie a vibrace druhých!
A sdílíte je, i se všemi osobními přesvědčeními, bloky a destrukcemi...

A zatím skutečně málokdo se umí velmi dobře chránit, nebo zpět očistit, aby mohl říci, že mu tyto vlivy vůbec nevadí.

Žijeme zde v tomto světě a zcela se všem vlivům nevyhneme.
Mnohým ale můžeme!!!
A bude nám podstatně líp!

Pozor na symboly a znaky
mnohých známých firem...
Další souvislosti raději osobně :))

>> Předpovědi k 21.12.2012

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu