Havajská technika Hó oponopono

reiki.vbrne.info

Ho´oponopono je původem stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru.
Podstatou je návrat (znovunaladění se) do „nulového stavu“.
V láskyplném stavu vyzařující bezpodmínečné lásky a pokory, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje. Uvědoměním si že to, co se děje okolo nás, nebo přímo nám - pro nás - souvisí přímo s naším určitým postojem k okolí i k sobě, přestane mít tato hra (scéna pro nás) jakoby smysl a zaniká. Byť jde i o události ukazované třeba v televizních zprávách. Svým naladěním se na neutrální láskyplný stav pokory tedy pomáháme postupně čistit - třeba i situace na vzdálených místech planety, ukazovaných v televizi.

Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na něj reagujeme. I dnešní kvantoví fyzici a nejnovější poznatky potvrzují, že iluze okolního dění se odehrává v naší mysli. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, nebo ne tak, jak by se nám líbilo, je třeba naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se přiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduché mantry:

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Prosím, odpusť mi…
Děkuji Ti…

Opakováním těchto jednoduchých slov (i v duchu, v mysli), která téměř všichni běžně používáme, dosáhneme procesu čištění, přeměny negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek, vzorců uvažování a paradigmat. Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli – zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů… Pokud dokážeme proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování, stojíme před něčím novým a zcela velkým – životem, který stojí za to žít, životem, kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění, životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat.

Lidstvo si vytváří po tisíciletí různé vzorce myšlení, tedy programy, často pod vlivem strachu, chudoby, nejistoty, na základě nichž pak často jednáme, přizpůsobujeme se jim, nahlížíme díky nim určitým převzatým způsobem na náš život. Většina z těchto programů je pouhým „virem“, který napadá naši mysl a nutí nás k chybným rozhodnutím, špatným interpretacím „skutečnosti“, ke strachu a pochybám. Tím jsou opět krmeny špatné vzorce, nízké vibrace, nízké entity, negace a živen negativní systém celé nemocné společnosti, které chybí čistá láska a je zamořena strachy, pochybami a nejistotou.

Strach je emoce, která vzniká v naší mysli na základě zkušeností a zabývá se budoucností. Může se jednat o strach ze změny, selhání, nepřijetí, o strach z reakcí našeho okolí.

Prvním a důležitým krokem je uvědomění si, že vy sami nejste svou myslí. Mysl je jenom vědomým nástrojem. Pokud se vám povede se od vaší mysli oprostit, můžete volně své myšlenky pozorovat. Pouhým pozorováním mysli, kdy není nutné vaše myšlenky analyzovat, můžete zjistit, jak a proč reagujete na dané situace. Druhým krokem je uvědomění si (nikoli svou myslí, ale vnitřním a hlubokým vědomím si sebe sama), že máte možnost volby. Jako lidé jsme dostali jedinečný dar, který málo využíváme právě díky našim strachům – dar svobodné vůle a volby.

Proč je právě opakování slov Miluji Tě, Prosím odpusť mi, Omlouvám se a Děkuji Ti tak účinné?

Když říkáte „Miluji Tě“, vypouštíte do světa myšlenkovou energii lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je nejsilnější a nejmocnější energie, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná, je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše.

Vyslovíte-li „prosím odpusť“, říkáte nahlas, že si uvědomujete možné chyby, křivdy a bolesti, kterých jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se být lepšími lidmi. Odpuštění je zásadní krok k léčení vztahů k sobě i druhým a není to jednoduchý krok. Mám na mysli opravdu vnitřně procítěné odpuštění (nikoli pouhou frázi), po kterém zůstává čistý štít a cesta za námi. Kvalitnímu odpuštění napomáhá uvědomění si vyšší podstaty každého člověka jako duše, která se přišla na Zem něco naučit, nebo zahrát a poskytnout (jakoukoliv) lekci pro druhou duši, která ji o to předem před inkarnací požádala - takto se učí duše často ve skupinách a v jednotlivých životech a inkarnacích si vyměňují role. Pokud to pochopíme a přijmeme, mnohem snáze se nám ledasco i těžkého odpustí, pokud tomu nebrání strachy našeho ega. Tento bod - odpuštění - jsem zde více rozepsal, protože na tomto kroku vnitřního vědomí a vlastně jakési čistoty (mít všem vnitřně odpuštěno) dost závisí to, jak dobře a rychle nám bude tato Havajská technika fungovat v praxi. Jsou běžně i případy (vím i od osobních přátel), kdy třeba i záněty a jiné fyzické potíže a bolesti se zde uvedenou mantrou likvidují doslova na počkání a člověk je jich trvale zbaven!

„Omlouvám se“ je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za to, čeho jste se na sobě dopustili. Jak říká Hew Len – "omlouvám se" neříkáte proto, aby to slyšelo božství, ale aby jste to slyšeli vy sami.

„Děkuji Ti" je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest, dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které vás obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další události a lekce, že máte příležitost k růstu i ke změnám.

Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti. Začít můžete ihned, mantru již znáte. V praxi člověk pak zjistí, že již nemusí v duchu opakovat přesně slova, ale dokáže se stále trvaleji a trvaleji nalaďovat na stejně neutrální "nulový" (ničím nezatížený) stav lásky a pokory a tím neustále dočišťuje sebe a čistí také okolní svět. Někdy je vhodné, aby nám s tím někdo pomohl, protože sami třeba nemáme při nemoci dostatek vůle a schopnosti být neutrální, proto jsem zařadil tuto techniku a pomoc mezi ostatní terapie.

Po několika letech došla i tato havajská technika určitého vývoje a tak novější mantra zní:

MILUJI SE, OMLOUVÁM SE, ODPOUŠTÍM SI!

Funguje velmi dobře a je více v souladu s novějším kvantovým vysvětlením naší "reality", která se beztak promítá z naší první čakry podle našeho vnitřního systému, nitra a nastavení našich energií. Tedy to, co se nám děje, co nás potkává nebo překvapí, vzniká v nás, od nás, proto i to nasměrování mantry na sebe sama je nejlépe vhodné. Zkuste to! Tuto novější mantru použít sama za sebe a tím si pomoci a potažmo i těm hráčům v okolí, kteří pro vás musí cokoli zahrát :-)

MOOD začíná být oblíbená zkratka pro onu mantru "Miluji tě, Omlouvám se, Odpusť mi prosím, Děkuji Ti" a často se připisuje k vřelému pozdravu.

Tak tedy, MOOD :-)

reiki.vbrne.info

Léčení dotekem >> Terapie hlazením

 

Copyright © 2015

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu