Pětadvacetileté období očisty

Téměř všichni moudří stařešinové ve svých proroctvích připomínají skutečnost, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty. Quetzalcoatl prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru.

Planetární uspořádání nazývané "Harmonická konvergence" (sběh) se odehrálo 17. srpna 1987 - 25 let před rokem 2012. Tisíce lidí pracujících pro světlo se toho dne shromáždily na kopcích nebo posvátných místech a modlily se či meditovaly za lásku a mír na Zemi. Výsledkem všech oslav a modliteb toho dne bylo, že St. Germain zašel za Zdrojem, aby se přimluvil za lidstvo. Zpřístupnil, aby mohl fialový plamen transformace používat každý, nejenom těch několik, kdo ho do té doby směli používat. Tím začala očista planety. Tisíce lidí používali fialového plamene a očišťovali sebe i okolí. V téže době začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, aby lidé více porozuměli sobě a mohli se měnit. Tyto publikace dodávaly lidem sílu, aby rozpustili a vyléčili své staré vazby.

O několik let později začla široká veřejnost hojněji číst knihy o andělech. Ti začali po našich prosbách pomáhat tak dlouho, dokud je to pro naše dobro potřebné. Sami pomáhat prý nemohou, dokud je o to nepožádáme, protože se nemohou vměšovat do naší svobodné vůle.

Požádáte - li anděly o pomoc pro někoho jiného, vaše energie vytvoří s onou osobou spojení, díky němuž mohou pracovat a pak záleží na dotyčné osobě zda to přijme, resp. ideální je aby o jakémkoli takovém kroku osoba věděla a svolila, opačně to v rámci vyššího dobra nefunguje.

Požádáte - li anděly o očistu konkrétního místa, zalijí jej svým světlem. Čím častěji to děláte, tím více andělů vás obklopí a bude vyčkávat, aby s vámi mohli pracovat.

Jakmile začalo toto pětadvacetileté období očisty, vyvolávalo stále více duchovních lidí pomoc archandělů k očistě světa. Tak byl žádán např. archanděl Zadkiel, aby transmutoval uvízlou energii a on spolu se svými anděly využil tuto příležitost k přeměně starého řádu. Skupiny stejně orientovaných jedinců se začaly scházet a posílat světlo.

Blokované a staré energie a vzorce držely lidstvo v těžkých okovech omezených přesvědčení a strachů a nejistoty tak, aby se báli vyjadřovat i lásku bližním. Celá civilizace byla tak dlouhou dobu velmi nemocná: nejenom že neuměla a bála se dávat lásku, ale také odmítala bezpodmínečnou lásku dostávat pod vlivem vzorců, že si ji nezaslouží, nebo že není přirozené a správné, aby nám vyjádřil lásku (i přátelským dotekem) někdo jiný než partner. Léčivé doteky tak ve spojení se skutečně bezpodmínečnou a čistou láskou dokázaly postupně odblokovat, léčit a doplnit citovou nádrž tisícům lidí. Začalo to znovuoživeným šířením a používáním systému Reiki, kdy se energie bezpodmínečné a léčivé lásky zprostředkovávala mezi stále více lidmi. Reikisté se také začali při setkáních a pozdravech dlouze objímat a jejich srdce to začalo ještě více otevírat univerzální lásce. I na těchto setkáních bývá vidět vyprahlé citové nádrže; jak moc nám v dnešní době chyběl přirozený dotek, obejmutí a blízkost druhé duše která je nám ochotna naslouchat a podpořit. V některých zemích nadšenci začali praktikovat různá setkání, kde se lidé mohli přirozeně mezi sebou obejmout, aniž by se na to někdo díval divně, nebo to špatně hodnotil, nebo v tom také viděl něco jiného, přesahující rámec přátelství.

Klimatické změny a očista Země je v plném proudu, nehledě na to, kdo za tím stojí. Země se čistí od starých energií a tyto změny vedou k varování a probuzení. Každá přírodní katastrofa nám připomíná, abychom očistili jak sebe samotné, tak i Zemi, po níž kráčíme. Někdo používá léčivé zářivé energie Reiki, nebo vyšší, nebo fialový plamen, někdo podle Havajských technik působí a očišťuje okolí svým harmonizovaným "nulovým stavem" v němž přestává být příčina a důvod k negativnímu dění v okolí.

Variantou může být následné světelné cvičení:

Zlaté stopy

1. Přivolejte si archanděla Gabriela a pociťte, jak vámi protéká až do Země čisté bílé světlo.

2. Vyvolejte (požádejte) světlo archanděla Michaela a prociťte, jak vámi prolíná zlato - bílé světlo a proniká až do Země.

3. Požádejte, aby tato energie s vámi zůstala po celý den a vpíjela se hluboko do půdy, kamkoli půjdete. Vizualizujte si zlaté stopy nebo cestičku, stopu aury, která za vámi zůstává všude, kudy v ten den procházíte. Zůstává a čistí zdejší prostory a nabíjí je Světlem a Láskou. Vhodná je technika "Já Jsem"... tedy například afirmace: "Já jsem to zlaté zářivé Světlo které zanechávám všude kudy procházím. Já Jsem to léčivé zlaté světlo, které čistí, nabíjí a harmonizuje prostory a zvyšuje jeho frekvenci ke Vzestupu a transformaci."

4. Po celý den s tímto vědomím a naladěním se na ono archandělské světlo, budeme vytvářet (využíváni jako) světelný kanál, spojení, a prostřednictvím nás bude okolo nás vyzařováno, léčit a pozvedat, až do hloubi Země a očištění světa, tak se staň.

>> Rok 2012

 

Copyright © 2011

Další informace

Kdo jsem

Kniha vzkazů

Zajímavé odkazy

Na vstupní stránku

Vzestup ke světlu a lásce

Co je vzestup

Hlídejte vibrace i energie

Předpovědi k 21.12.2012

25 -leté období očisty

Rok 2012

Dvanáct čaker vzestupu